Ready to put your contact center to the test?  SmartPage sessions w

  Smartpage demo

  Levens redden met AML en de app 112 BE SWITCH 17 Een smartphone kan tegenwoordig iemands leven redden, met name dankzij AML (Advanced Mobile Location) en de app 112 BE. Samuel Stipulante en Jean-Michel Grégoire, directeurs van de noodcentrales 112 in de provincies Luik en Luxemburg, getuigen over de voordelen en de mogelijkheden. AML: geïntegreerde plaatsbepaling De AML-technologie, waarmee een beller vanop afstand gelokaliseerd kan worden, is ingebouwd in alle smartphones. Dat geldt ook voor iPhones met de software iOS 11.3 of latere versies. ‘De gps van de smartphone wordt geactiveerd wan- neer de oproeper 112 belt’, legt Samuel Stipulante uit. ‘De toepassing stuurt ver- volgens de coördinaten naar een server bij ASTRID, die ze vervolgens doorstuurt naar de 112.’ Het gps-punt wordt op en- kele seconden tijd nauwkeurig bepaald, waarna het verschijnt op het scherm van de operator. ASTRID ontvangt op die manier tussen de 9000 en 12.000 AML- posities per dag. 112 BE: meer dan plaatsbepaling De locatie van de beller nauwkeurig kun- nen bepalen was echter maar een van de noden van de hulpdiensten. Daarom ontwikkelde de FOD Binnenlandse Zaken de app 112 BE. ‘Naast plaatsbepaling tot twee uur na de oproep biedt die app nog heel wat andere mogelijkheden’, zegt Samuel Stipulante. — Het juiste noodnummer: de oproeper krijgt meteen de juiste dienst aan de lijn door een van de drie pictogrammen te kiezen; — de locatie: de app stuurt meteen de po- sitie van de beller naar de noodcentrale, en tijdens de oproep wordt de positie elke 30 seconden geüpdatet; 18 NETWERK Samuel Stipulante directeur van de noodcentrale 112 van de provincie Luik ‘Steeds meer mensen kennen de app 112 BE: ze is intussen 600.000 keer gedownload.’ — geregistreerde informatie van de gebruiker: de noodcentrale ontvangt de gegevens van de persoon die moet verwittigd wor- den in noodgevallen, gekende medische problemen, adres, … — wifi en sms: de app gebruikt een wifi-netwerk als er een beschik- baar is, maar kan de gps-coördinaten ook via een sms verzenden als het datanetwerk niet beschikbaar of uitgeschakeld is; — live chat: heel belangrijk in drie gevallen: voor slechthorenden, voor anderstaligen, aangezien de chat ook een vertaalfunctie bevat, en om bijvoorbeeld bij een aanslag of een ontvoering informatie door te sturen in stilte. De live chat is interactief via pictogrammen, links naar informatie rond eerste hulp en een autocorrect-functie. — telefoon opbellen: 112 BE kan de gsm doen afgaan, zelfs als het geluid uit staat, om het slachtoffer te lokaliseren als hij of zij het bewustzijn is verloren of zich op een moeilijk zichtbare of moeilijk bereikbare plaats bevindt. Enige nadeel van de app 112 BE: je moet ze zelf downloaden. ‘Maar meer en meer mensen doen dat ook, dankzij alle commu- nicatie naar het grote publiek’, zegt Samuel Stipulante. De app is intussen 600.000 keer gedownload. In de praktijk Lokalisering vormt de basis van het werk van een 112-operator. ‘De operator wil zo snel mogelijk de adequate hulpmiddelen naar de juiste locatie sturen,’ zegt Jean-Michel Grégoire. ‘En daarvoor zijn AML en de app 112 BE natuurlijk zeer zinvol.’ Zodra een beller gelokaliseerd is, kan de operator adequate hulp ter plaatse sturen, via de weg of zelfs een helikopter. ‘Meer nog: de operator kan de ploegen op het terrein in real time in de juiste richting sturen op SWITCH 19 basis van de voertuiglokalisering (AVL) en de smartphone van het slachtoffer,’ aldus Jean-Michel Grégoire. Snelle behandeling redt levens De noodcentrale 112 van Luik zet al ruim twee jaar de app 112 BE en AML in. ‘Vroeger moesten we zelf de locatie van een beller pro- beren scherpstellen, op basis van onze terreinkennis en eventueel door een beroep te doen op Google Street View,’ zegt Samuel Stipulante. Vandaag gaat de calltaking een stuk sneller. ‘Bovendien kan de operator ook meer diepgaande medische vragen stellen en zo de medische zorgverlening verbeteren,’ voegt Jean-Michel Grégoire eraan toe. Zo kunnen zeker in geval van zware ziekten of aandoeningen levens gered worden. Onmisbaar Zeker in de provincies Luik en Luxemburg zijn de twee toepassin- gen onmisbaar, door de vele toeristische trekpleisters, belangrijke autowegen en de uitgestrekte bossen. ‘Zo was er een houthakker die de slagader in zijn dijbeen had geraakt. Door ons te baseren op zijn gps-positie, tot op vijf meter nauwkeurig, hebben we de ploe- gen naar de juiste plaats kunnen sturen,’ vertelt Samuel Stipulante. ‘Ik herinner me ook een mountainbiker van 16 jaar oud met een hart- en ademhalingsstilstand,’ vult Jean-Michel Grégoire aan. ‘De hulpdiensten konden hem meteen erg precies lokaliseren midden in de bossen.’ Ook om de precieze locatie van toeristen in het cen- trum van Luik te bepalen, heeft de toepassing al haar nut bewezen. ‘We doen zo’n 200 interventies per dag. Bij 70 tot 80 % daarvan maken we gebruik van AML of de app 112 BE.’ Zeker in de provincies Luik en Luxemburg zijn de twee toepassingen onmisbaar, door de vele toeristische trekpleisters, belangrijke autowegen en de uitgestrekte bossen. Jean-Michel Grégoire directeur van de noodcentrale 112 van de provincie Luxemburg ‘De operator kan de ploegen in real time in de juiste richting sturen dankzij AVL en de smartphone van het slachtoffer.’

  Smartconnect, trusted by many


  Let's get connected!

  Top Rate your Customer Experience